Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Emancipatieweb
HomeContact
 
Terug Lees samenvatting Print Artikel doormailen
Thema: Integratie - Editie februari 2004 - Interview - Elsbeth Vernout
Lilian Callender: “Ik heb zelf in een Haagse achterbuurt gewoond.”

Lilian Callender: Maart wordt de maand van de allochtone vrouw

Meer dan de helft van de Marokkaanse vrouwen in Nederland heeft nooit contact met autochtonen. Werk aan de winkel voor de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM). Commissielid Lilian Callender: “Maart wordt de maand van de allochtone vrouw.”


Lilian Callender directeur van de School of Economics in Haarlem – onderdeel van de Hogeschool InHolland - werd dit jaar gevraagd lid te worden van de onafhankelijke commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM). Naast haar baan en haar gezin met drie dochters is ze lid van de gemeenteraad voor de VVD in Den Haag. Bovendien zit ze in besturen van allerlei organisaties.


Callender: "Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan de integratie van allochtone vrouwen.” Bovendien raakt de problematiek haar persoonlijk. “Ik ken de problematiek in de achterbuurten, ik heb er zelf gewoond toen ik 26 jaar geleden uit Suriname naar Den Haag kwam. Ik ontmoette daar vrouwen die hun kind naar school brachten, maar geen woord Nederlands spraken.”

Achterstand allochtone vrouwen
Callender: “Niet met alle allochtone vrouwen in Nederland gaat het slecht. De participatiegraad van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is net zo hoog als van de Nederlandse vrouwen, of zelfs iets hoger. Maar er is een grote groep, vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen, die wel een achterstand heeft. Ze leiden een geïsoleerd leven, participeren niet eens in hun eigen buurt. Ze praten met hun kinderen in hun eigen taal. Voor die groepen gaan we ons inzetten. Door hun achterstandssituatie zijn de vrouwen vaak afhankelijk van een partner of van de sociale zekerheid. Als ze zich zelf beter leren redden in de Nederlandse maatschappij, zal dit ook een positief effect hebben op de integratie van hun eventuele kinderen.”

Uitvoering beleid
Callender: “Er is al zo ontzettend veel onderzoek gedaan en beleid ontwikkeld op het gebied van allochtone vrouwen. Onze opdracht is gericht op de uitvoering van dat beleid. We stimuleren en adviseren de dertig grootste gemeenten van Nederland, die een regierol hebben bij het uitvoeren van dit beleid. Die gemeenten zijn gekozen vanwege de concentratie van allochtone groepen. Daarnaast zien we erop toe dat de landelijke actiepunten van het kabinet worden uitgevoerd.”

Maand van de allochtone vrouw
De gemeenten reageren tot nu toe heel spontaan en enthousiast op de helpende hand die de commissie biedt. Samen met oud-MKB-er Hans de Boer neemt Callender het onderwerp ‘participatie op de arbeidsmarkt’ onder haar hoede. “We zitten boordevol plannen. De maand maart willen we gaan uitroepen tot maand van de allochtone vrouw”. In die periode gaan we aandacht vragen voor de werkgelegenheid van allochtone vrouwen. We proberen meer vrouwen aan het werk te krijgen door ze in contact te brengen met werkgevers. Met de gemeenten gaan we hier bindende afspraken over maken, zodat we echt met resultaten kunnen komen.”

Doel PaVEM
De commissie PaVEM is in juli 2003 geïnstalleerd om de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te bevorderen. Hierbij gaat het om allochtone vrouwen die niet evenredig meedoen aan maatschappelijke activiteiten, inburgering en arbeid. Het kan gaan om alleenstaande moeders, maar ook om vrouwen in de WAO of bijstand of om jonge vrouwen die als bruid naar Nederland zijn gehaald.

Leden PaVEM

Naast Prinses Máxima bestaat de commissie uit:
  • oud-Kamerlid Paul Rosenmöller
  • oud-voorzitter van MKB-Nederland Hans de Boer
  • oud-minister Hans Dijkstal
  • managing director KPMG Yasemin Tümer


Gerelateerde links naar andere websites:
Website commissie PaVEM
Onderzoek en studies naar vrouwen in etnische minderheidsgroepen
Emancipatiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerelateerde artikelen:
Waarom onderscheid allochtoon en autochtoon?
“Emancipatie allochtone vrouwen prioriteit”
Allochtone vrouwen
Briefwisseling tussen moeder en dochter

 
   
 
Alle artikelen van de editie februari 2004
Maakt Aart Jan zijn ambitie waar?
M/V @ De Toekomst spetterend DCE-feest
Zeven minuten tegenover de rest van de wereld
Nieuwe Taskforce over vrouwen in oorlog
Lilian Callender: Maart wordt de maand van de allochtone vrouw
Verhalen als bindmiddel
Nieuwe aanpak geweld in relaties
Training over macht op het werk
De kruistocht tegen huiselijk geweld
Nieuwe subsidieregeling emancipatieprojecten
Plannen jongeren hun levensloop?
Cherchez la femme: Vrouwen in het migratiebeleid
Uitgeëmancipeerd?
Korte berichten
Welkom bij www.opgelijkevoet.nl
OGV gaat digitaal
Coaching en mentoring: handig voor vrouwen op weg naar de top
   
Edities:
Thema's:
Integratie
Beeldvorming
Levensloop
Rechten en veiligheid
Macht en besluitvorming
25 jaar DCE

Columns
Kijken & Surfen

Over Opgelijkevoet.nl


Gebruiker
Wachtwoord

 
© 2003 Opgelijkevoet.nl - Achtergronden en praktijk van het emancipatiebeleid. Disclaimer. Colofon.
naar boven